Geachte patiënt,

De dringende consultaties neurochirurgie en pijnbehandeling kunnen tijdelijk tijdens de Corona-crisis enkel doorgaan in de privé-praktijk in het Neurocentrum Plezantstraat te Sint-Niklaas of in de thuispraktijk te Kapellen. Deze locaties blijven beschikbaar, weliswaar onder strikte hygiënische omstandigheden en om de druk op het ziekenhuis en de spoedgevallen te verminderen. Bij drukte best Uw beurt afwachten in de wagen. Dank voor Uw begrip.

Voor niet-dringende zaken is tele-consultatie eveneens per uitzondering mogelijk, dit na voorafgaande aanvraag per mail. De dokter zal U dan contacteren.

De niet-dringende consultaties in het ziekenhuis sluiten tot nader order door overheidsbeslissing.

U kunt deze afspraken maken online of via mijn secretariaat dat te uwer beschikking blijft.

Maak eenvoudig online een afspraak

Kies een locatie en tijdstip dat u past.

Laden...