Conform de nieuwe GDPR wetgeving van  25 mei 2018 informeren wij als bedrijf dat gevestigd is in de EU u als EU burger duidelijk en transparant dat wij volgende persoonsgegevens via onze website verzamelen.

Wie zijn wij

BVBA Dr. D. Van der Planken Neurochirurgie – gevestigd Kapelsestraat 88 te 2950 Kapellen met Ondernemingsnummer 0831 794 794 – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zorgen we ervoor dat de persoonsgegevens die u via onze website met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Hebt u vragen hieromtrent, dan kunt ons bereiken via [email protected].

Het adres van onze website is: https://www.neurochirurgie-vanderplanken.be.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dat doen

Formulieren

Bij het maken van een afspraak via het formulier op onze website worden volgende persoonsgegevens verzameld:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Naam huisarts

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw afspraak af te kunnen handelen nadat u het afsprakenformulier hebt ingevuld.
 • Om uw persoonlijk patiëntendossier op onze dienst te kunnen aanmaken.
 • Om u de bevestiging van uw afspraak per e-mail te kunnen toesturen en om u later nog een herinnering te sturen voor uw afspraak.
 • Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen in het kader van uw behandeling.
 • Om u op de hoogte te houden van uw verdere behandeling en informatie in verband met BVBA Dr. D. Van der Planken Neurochirurgie te communiceren.

Met wie we uw data delen

Uw persoonsgegevens worden ook bewaard in uw patiëntendossier van het ziekenhuis Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme vzw – site AZ Nikolaas. Indien u hieromtrent vragen hebt, kunt u een mail sturen naar [email protected].

Hoelang we uw data bewaren

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Hebt u hier vragen over, dan kunt contact opnemen met [email protected].

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten hebt u van uw eigen gegevens

Gegevensoverdraagbaarheid

Als u een account hebt op deze website, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke gegevens die we van u hebben, inclusief alle gegevens die u ons hebt gegeven.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt ook verzoeken om de persoonlijke gegevens die we van u hebben, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is echter niet van toepassing op data die wij verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. U hebt ook het recht om uw eerdere toestemming in te trekken of bezwaar kenbaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Ieder verzoek dient te worden ingediend via [email protected] met een kopie van uw identiteitskaart zodat wij kunnen bevestigen dat enkel u en niemand anders inzage in uw gegevens kan krijgen. U mag op deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en rijksregisternummer onleesbaar maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

U hebt steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).

Bijkomende informatie

Hoe we uw gegevens beschermen

Aangezien u de moeite hebt genomen om deze Privacyverklaring te lezen, toont u uw bezorgdheid over hoe veilig uw persoonsgegevens door ons worden opgeslagen. We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch onvoldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze hosting provider die de servers beheert waarop onze website staat, is volledig GDPR compliant. In deze Data Processing Agreement kunt u lezen wat hun verantwoordelijkheden zijn voor de servers waarop uw gegevens worden bewaard.
 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kunt u zien linksboven in de adresbalk als ‘https’ en het groene hangslotje.

De procedures die we hebben in geval van een gegevensinbreuk

Wanneer een gegevensinbreuk door ons wordt vastgesteld, houden wij er ons aan elk datalek binnen de 72 uur te melden aan de privacycommissie, tenzij de integriteit van de verzamelde gegevens niet in gevaar is.

Welke geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering doen we met gebruikersgegevens

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u. Ook worden uw gegevens niet gebruikt voor direct marketing of automatische profilering.